Sverigedemokraterna i Kil

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kil

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Lars-Åke Berg

Ordförande

Tel: 070-1076467

 • Val 2018

  Av anina.laroma den 15 april, 2018
  0

  Vi säger inte nej till ett nytt industriområde. Men vi säger nej till placeringen vid Runnevål.

   

  Det finns flera anledningar till att vi är emot den tänkta placeringen av Runnevåls industriområde. En är att vi inte anser att industriområden ska placeras nära bostadsområden. Dessutom är det slöseri att bygga på jordbruksmark, jordbruksmarken är oåterkallelig efter bebyggelse.

  Vi anser att det vore bättre att utöka befintligt industriområde i närheten av riksväg 61. Vi ser det som en fördel att industri placeras i närheten av befintlig infrastruktur.

   

  Mer resurser till åldringsvården, inte bara för att ombesörja vårdbehovet men också skapa en mer meningsfull tillvaro för de äldre.

  Vi vill se utökade resurser till hemtjänsten och åldringsvården. Detta av flera orsaker.

  En orsak är att våra äldre ska få den hjälp de behöver och en dräglig tillvaro. Där ingår att personalen ska ha tid över att umgås med de äldre och till exempel kunna ta en kopp kaffe eller gå med på en promenad utan att behöva stressa vidare till nästa ställe.

  En lösning är att anställa aktivitetssamordnare som arbetar med aktiviteter för de äldre, både enskilt och i grupp. Detta finns bland annat i Karlstads kommun och är mycket uppskattat av de äldre. Även i Filipstad har de provat anställa aktivitetssamordnare med lyckat resultat.

   

  Vi vill ha ett tryggt Kil.

  Vi vill se ett tryggt Kil där ingen ska behöva känna obehag över att vara ute efter mörkrets inbrott. Vi vill skapa bättre förutsättningar för kommuninvånarna att uppleva trygghet.

  En del av trygghetsarbetet är att satsa på bättre gatubelysning. En bättre gatubelysning ger både ökad trygghet och trafiksäkerhet.

  En annan åtgärd är att i görligaste mån bygga bort skymda platser med huvudfokus på gång- och cykelvägar.

   

  Vägunderhållet i Kils kommun är en katastrof och måste bli mycket bättre.

  Vägarna i Kil är under all kritik. Dessa är fulla av hål och sprickor, de har blivit lagade och lappade oräkneliga gånger.

  Det krävs mer rejäla satsningar än att laga enskilda hålor och sprickor.

  Kunskapsnivån och framför allt tryggheten i skolan måste öka.

  Eleverna på Sannerudsskolan 7-9 har lägre betygssnitt i samtliga ämnen jämfört med riket förutom i ämnena hem- och konsumentkunskap och franska. Resultatet är nästan i nivå med riket i matematik men mycket lägre än riket i kemi. Även resultaten i de nationella ämnesproven är lägre än riket i samtliga ämnen.

   

  Asylmottagandet ska vara ansvarsfullt och får inte ta resurser från andra verksamheter.

  Vi vill att de aktuella avtalen med Migrationsverket reduceras till att endast omfatta det som lagen föreskriver.

  När det gäller kostnaderna för anhöriginvandring ersätts kommunen bara till viss del av de faktiska kostnaderna från staten. Det blir en ytterligare påfrestning på kommunens budget som kan göra att kommunen måste omprioritera och ta resurser från andra verksamheter.

  Vi vill därför ha en öppen redovisning av de faktiska kostnaderna för kommunen gällande asyl – och anhöriginvandring. Utan denna redovisning är det svårt att få en klar bild av hur mycket mottagandet påverkar kommunens ekonomi.

 • Runar Filper omvald som ordförande för 15:e året i rad

  Av anina.laroma den 19 mars, 2017
  0

  Sverigedemokraterna Värmlands län höll lördagen den 18 mars distriktsårsmöte i Karlstad.

  Runar Filper valdes till ordförande för 15:e årsmötet i rad, alltsedan Sverigedemokraterna Värmlands län bildades 2002. Ljubica Jasic Modin, gruppledare i Karlstad valdes till vice ordförande och Jonas Chongera från Forshaga valdes till andre vice ordförande.

 • Storslaget när Jimmie besökte Värmland

  Av anina.laroma den 2 februari, 2017
  0

   

  Jimmies ankomst till Kil Arena den 31 januari lockade storpublik och hörsalen var fullsatt näst intill bristningsgränsen med närmare 400 deltagare. Vid välkomstpresentationen fick han ett mottagande likt en kunglighet och ovationerna liknade mer som komna från en lyrisk fotbollspublik, än ett politiskt möte.

  Klicka här för att komma till NWT, och läs om när Jimmie besökte Wermlands Mejeri tillsammans med några värmländska representanter.

 • SD Värmlands julbord avbokades av restaurangen – hölls istället på Kil Arena

  Av anina.laroma den 15 december, 2016
  0

  SD Värmlands län fick ordna julbordet själva efter att restaurangen avbokade SD:s kväll.

  – När man bokat in sig på ett julbord och sedan blir avbokad och det, som i det här fallet, hänvisas till det som hände på Grand hotel i Stockholm – det känns olyckligt, orättvist och missriktat, säger Runar Filper.

  Läs hela artikeln i NWT genom att klicka här.

 • Distriktsårsmöte 2016

  Av anina.laroma den 19 mars, 2016
  0

  Lördag den 19 mars 2016 hölls årsmöte för Sverigedemokraterna Värmlands län.  Riksdagsmannen tillika EU-nämndens ledamot Pavel Gamov från Uppland, var inbjuden som mötesordförande och Frida Hagström från Arvika valdes till mötessekreterare.

  IMG_6983 IMG_7071 IMG_7081 IMG_7101

  Efter mötet åt alla mötesdeltagare kvällsmiddag tillsammans.

  IMG_7103

  Bild ovan: Distriktsordförande Runar Filper fotograferar konstituerande styrelsemöte.

  Från vänster i bild: suppleant, Magnus Hedström, andre vice ordförande Billy Johansson, ledamot Paul Brännlund, kassör Lisbet Jarnbro, suppleant Kristoffer Malmström, ledamot Stefan Nilsson, ledamot Jonas Chongera, vice ordförande Anders Ahl, sekreterare Frida Hagström