Välkommen till

SD Kil

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Äldreomsorg

I vårt Kil är äldreomsorgen välorganiserad och av högsta kvalité. Det är viktigt att man känner trygghet med den personal som dagligen tar hand om en i en tid där kroppen är gammal, men själen är ung. Dess uppgift skall vara att i första hand främja trivsamhet och en bra livskvalité. Vi sverigedemokrater tycker inte att ålderdomen ska vara ångestfylld, utan istället prestigefylld. Vi vill tacka våra äldre för det folkhem de byggt oss. Läs mer under "Vad vi vill".

Skola

Skolan bör alltid präglas av en god arbetsmiljö, trygghet och gemenskap. Kils kommun har i det stora hela misslyckats att främja en god miljö, framförallt i årskurserna 7 till 9. Vi anser att skolan framför allt måste reformeras på nationell nivå innan stora förändringar kan ske, men vi anser självklart att Kils kommun även dem kan ta ett större ansvar för att främja en bra skola. Läs mer under "Vad vi vill".

Psykisk Ohälsa

Sverigedemokraterna ser på med oro över den ökning av psykisk ohälsa vi ser i samhället. Synnerligen bland unga är ökningen explosionsartad och djupt oroväckande. Det är viktigt att Kils kommun aktivt jobbar för att motverka självmord och psykisk ohälsa. Detta kan göras på många olika sätt, men framförallt behövs ett större ansvarstagande och krafttag från regeringens håll. Läs mer under "Vad vi vill".

Näringsliv

Kils kommuns företagsklimat har ökat från plats 235 år 2014 till plats 89 år 2021. Vi ser denna utveckling som otroligt positiv och vill fortsätta utveckla och samverka med näringslivet i Kil. Varje extra sysselsatt invånare innebär extra skatteintäkter samtidigt som utgifterna för ekonomiskt bistånd minskar. Läs mer under "Vad vi vill".

Aktuellt

INFÖR SPRÅKKRAV I KILS ÄLDREOMSORG!

INFÖR SPRÅKKRAV I KILS ÄLDREOMSORG! Du ska förstå vad personalen som tar hand om dig säger. Det är en väsentlig del i att känna sig trygg. Personal vars svenska är begränsad ökar chansen för misstag och försämrar arbetsmiljön, både för de andra medarbetarna, men också för vårdtagaren. Så ska vi inte ha det. Därför bör […]

läs mer

Varför prioriterar endast SD Kils vägar?

2021 föreslog Sverigedemokraterna i Kil en ökad satsning på vägunderhåll. Underhållet av våra vägar och gator i kommunen har varit underfinansierat i många år. Detta har lett till att många av dem nu är i väldigt dåligt skick. Tyvärr fick vi inte igenom detta, eftersom inga av de övriga partierna i fullmäktige stödde vårt förslag. […]

läs mer

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Värmland